За дигиталния минимализъм от етическа гледна точка

Новият брой на списание „Етически изследвания“ (5, кн. 3/2020. ISSN 2534-8434. https://jesbg.com/) е посветен на етиката и ограниченията. Освен за пандемията като извор на анализи и текстове, има няколко статии за моралните проблеми, идващи от новите комуникационни технологии. Сред тях е статията ми: ЕТИЧЕСКОТО ОГРАНИЧЕНИЕ НА ДИГИТАЛНИЯ МИНИМАЛИЗЪМ ТHE ETHICAL LIMITATION OF DIGITAL MINIMALISM Abstract … Read more

„Философията се завърна в живота“, oбяснява Майк Майер. („Philosophy Came Back to Life“)

Трябва много съзнателно да обсъждаме философията… Онтологичната промяна е процес, който ние като съзнателни същества във вселената наблюдаваме и така дефинираме нашата развиваща се реалност…. Не виждаме хора, които да говорят за философия, но всички сега сме затрупани и дълбоко въвлечени в онтологичен анализ и дискусии. Философията не само се върна към живот, но стана … Read more

Eмоционалният труд в организациите: ползи и щети

Целта на тази статия е да предложи концептуален анализ на емоционалния труд (работа) в перспективата на комуникациите в бизнес организациите. Обсъждат се разлики в смисъла на понятията труд и работа. Развива се интердисциплинен подход към емоционалния труд, теоретична рамка за осмислянето му на основата на идеи и резултати от обучение и консултиране в областта на … Read more

Представяне на книгата „Изследвания върху културите“ на проф. Цветан Давидков

Радостна съм да представя новата книга на проф. Цветан Давидков – колега, съмишленик и приятел, “Изследвания върху културите” в клуб “Перото” на НДК. Вдъхновение е да срещнеш и бивши студенти, както и колеги от университетите, ангажирани с анализ на организационните култури. От “Перото”  – към студентите, бъдещи HR специалисти и мениджъри. Книгата на проф. Давидков върви по пътя си. Беше чест да съм част от премиерата й.

Read moreПредставяне на книгата „Изследвания върху културите“ на проф. Цветан Давидков

Ефектът Билбао и изводите от него: проучване на културната промяна

1. Метафората ефект Билбао: контекст на разглеждане.Обектът на анализ е ето тази сграда – музеят Гугенхайм в Билбао. (Източник на снимковия материал: Музей Гугенхайм, Билбао, www.guggenheim-bilbao.es) Любопитството на архитекти, урбанисти и хуманитаристи към музея за модерно изкуство, построен през 1997 г., не е секнал вече повече от 15 години. Силуетът на тази сграда и нейните … Read more

Еthical Leadership in Cross-cultural Business Communication

Abstract The ethics of leadership in cross-cultural behavioural business ethics is examined in this paper. It is done on the basis of meta-analysis of literature in cross-cultural business ethics, organizational ethics and culture, and intercultural communication. Reflective practice has been used as a method of analysis in the social sciences. Some novel aspects are described … Read more