Космополитизмът е философия, ценности, принадлежност, идеал, стил на живеене и още…

Докладът ми COSMOPOLITАNISM IN THE PERSPECTIVE OF CROSS-CULTURAL MANAGEMENT

е публикуван в излезлия наскоро сборник с доклади от Международната конференция на Софийски университет

 Abstract. This paper examines a less commonly used concept in organizational and cross-cultural research – the cosmopolitanism and traits of cosmopolitan employee and manager as well. These concepts become significant in the context of work of transnational experts and professionals in global digital transformation today. Cosmopolitan identity is described based on review of literature on social philosophy, cross-cultural management, organizational ethics, and international human resources management. It is defined in conceptual framework of belonging and otherness in organizational perspective. The connection of cosmopolitanism with organizational ideologies is shown, in particular, in the formation of „excellent employee“. The features of a worker with cosmopolitan thinking are outlined as cognitive structure and socio-cultural attitude. The cosmopolitan figure in organization is seen in their negative and positive traits. Cosmopolitanism is revealed as a component of social and cultural capital. The common understanding that cosmopolitan identity formation is primarily a personal aspiration and rejection act of national identity, as well as the prevailing vision of „primacy and superiority“ of local identities and underestimation of cosmopolitan identity, are problematized. This study insists on their comprehensive consideration.

Keywords: belonging, otherness, transnational professionals, cosmopolitanism, social and cultural capital, cross-cultural management.

(pp.551-558)

 

 

За дигиталния минимализъм от етическа гледна точка

Новият брой на списание „Етически изследвания“ (5, кн. 3/2020. ISSN 2534-8434. https://jesbg.com/) е посветен на етиката и ограниченията. Освен за пандемията като извор на анализи и текстове, има няколко статии за моралните проблеми, идващи от новите комуникационни технологии. Сред тях е статията ми: ЕТИЧЕСКОТО ОГРАНИЧЕНИЕ НА ДИГИТАЛНИЯ МИНИМАЛИЗЪМ ТHE ETHICAL LIMITATION OF DIGITAL MINIMALISM Abstract … Read more

„Философията се завърна в живота“, oбяснява Майк Майер. („Philosophy Came Back to Life“)

Трябва много съзнателно да обсъждаме философията… Онтологичната промяна е процес, който ние като съзнателни същества във вселената наблюдаваме и така дефинираме нашата развиваща се реалност…. Не виждаме хора, които да говорят за философия, но всички сега сме затрупани и дълбоко въвлечени в онтологичен анализ и дискусии. Философията не само се върна към живот, но стана … Read more

Eмоционалният труд в организациите: ползи и щети

Целта на тази статия е да предложи концептуален анализ на емоционалния труд (работа) в перспективата на комуникациите в бизнес организациите. Обсъждат се разлики в смисъла на понятията труд и работа. Развива се интердисциплинен подход към емоционалния труд, теоретична рамка за осмислянето му на основата на идеи и резултати от обучение и консултиране в областта на … Read more

Представяне на книгата „Изследвания върху културите“ на проф. Цветан Давидков

Радостна съм да представя новата книга на проф. Цветан Давидков – колега, съмишленик и приятел, “Изследвания върху културите” в клуб “Перото” на НДК. Вдъхновение е да срещнеш и бивши студенти, както и колеги от университетите, ангажирани с анализ на организационните култури. От “Перото”  – към студентите, бъдещи HR специалисти и мениджъри. Книгата на проф. Давидков върви по пътя си. Беше чест да съм част от премиерата й.

Read moreПредставяне на книгата „Изследвания върху културите“ на проф. Цветан Давидков

Ефектът Билбао и изводите от него: проучване на културната промяна

1. Метафората ефект Билбао: контекст на разглеждане.Обектът на анализ е ето тази сграда – музеят Гугенхайм в Билбао. (Източник на снимковия материал: Музей Гугенхайм, Билбао, www.guggenheim-bilbao.es) Любопитството на архитекти, урбанисти и хуманитаристи към музея за модерно изкуство, построен през 1997 г., не е секнал вече повече от 15 години. Силуетът на тази сграда и нейните … Read more

Еthical Leadership in Cross-cultural Business Communication

Abstract The ethics of leadership in cross-cultural behavioural business ethics is examined in this paper. It is done on the basis of meta-analysis of literature in cross-cultural business ethics, organizational ethics and culture, and intercultural communication. Reflective practice has been used as a method of analysis in the social sciences. Some novel aspects are described … Read more