Eмоционалният труд в организациите: ползи и щети

Целта на тази статия е да предложи концептуален анализ на емоционалния труд (работа) в перспективата на комуникациите в бизнес организациите. Обсъждат се разлики в смисъла на понятията труд и работа. Развива се интердисциплинен подход към емоционалния труд, теоретична рамка за осмислянето му на основата на идеи и резултати от обучение и консултиране в областта на бизнес етиката, организационната култура и организационната етика. Разглеждат се видове и признаци на емоционалния труд в контекста на управление на впечатляването. Съществено място е отделено на особените етични проблеми, произтичащи от принудата да изразяваш и контролираш чувствата си срещу заплащане. Анализират се основните морални щети на емоционалната работа и сред тях – емоционалното разделение на труда. Предлагат се тактики за справяне с тях. Изтъква се ролята на моралното въображение като фактор за етично поведение в организацията.
Ключови думи: емоционален труд, управление на емоциите, морални щети на емоционалния труд, морално въображение.
Публикувана в сп. „Медии и обществени комуникации“:
https://media-journal.info/?p=item&aid=273

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.