Човекът – мяра за всички неща?…

„Of all things the measure is Man, of the things that they are, and of the things that are not…“                                                                                                                     Protagoras (l.c. 485-415 BCE)

Древната максима е заглавие на теоретичния семинар на Катедра «Правни и хуманитарни науки» към Стопански факултет на ТУ-София.

За седми път излиза книга с докладите, сред които е и ето този:

Сотирова, Д. (2021) Кодексът за поведение на държавния служител: «гримираното лице на организацията»?

В: Човекът-мярка за всички неща? Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество.

Сборник с доклади. Изд. на ТУ – София. ISSN 2603-4999, с.12-26.

When the conferences were live: 11th World Conference on Bioethics, Medical Ethics and Health Law. Naples, Italy, October, 2015

 

I have the honor to chair the Ethics and Education section and to present my paper:

Sotirova, D. Moral domain and cultural differences in cross‐cultural ethics.

11th World Conference on Bioethics, Medical Ethics and Health Law.

UNESCO Chair in Bioethics. Book of Abstracts. Naples, Italy, 2015.

Представяне на книгата „Изследвания върху културите“ на проф. Цветан Давидков

Радостна съм да представя новата книга на проф. Цветан Давидков – колега, съмишленик и приятел, “Изследвания върху културите” в клуб “Перото” на НДК. Вдъхновение е да срещнеш и бивши студенти, както и колеги от университетите, ангажирани с анализ на организационните култури. От “Перото”  – към студентите, бъдещи HR специалисти и мениджъри. Книгата на проф. Давидков върви по пътя си. Беше чест да съм част от премиерата й.

Read moreПредставяне на книгата „Изследвания върху културите“ на проф. Цветан Давидков