Бизнес етиката – американски продукт на европейския пазар?

Тази статия „Бизнес етиката – американски продукт на европейския пазар?“ е част от един от малкото дебати на тема бизнес етика у нас. Тя е публикувана във в. „Култура“ (Брой 17 (2765), 09 май 2008) и е още достъпна, въпреки че самият вестник вече не излиза:

http://newspaper.kultura.bg/bg/article/view/14238.

 

Административна етика е нужна – разбираме го, когато сме потърпевши

Преди 10 години излезе тази книга. Това е снимка на един от последните екземпляри. Години наред беше учебник по Административна етика за студенти по публична администрация – специалност, която беше онеправдана през последните години. А имаме потребност от модерни специалисти в нея… „Етика в публичните услуги” Резюме на издателството Tази книга е първият учебник по … Read more

Другостта ни събира!

Радвам се да съм част от отбора философи и социолози – с Емилия Маринова, Иван Миков, Таня Неделчева, Валентина Драмалиева, Христо Христов, Александра Трайкова, Божидар Ивков, Любослава Костова, Татяна Батулева и Стоян Ставру), автори на новата книга ДРУГОСТТА КАТО МОРАЛНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО (БЪЛГАРСКИЯТ КОНТЕКСТ).   Otherness as a Moral Challenge (The Bulgarian Context). Издателство „Фабер“, 2020. … Read more

Защо сме морално задължени да забелязваме непознатите? /Why we have a moral duty to acknowledge strangers

По повод чудесната публикация „Защо сме морално задължени да забелязваме непознатите?“: Накратко, защото имаме нужда от синхронизиране на впечатленията за другия и неговото физическо и психично здраве, защото микро-контактите, започвайки със зрителния контакт, са благо за човека. Универсалната любезност е етикетът на социалната свързаност на хората. Оказва се, че бездомници по улиците споделят, че голямото … Read more

За дигиталния минимализъм от етическа гледна точка

Новият брой на списание „Етически изследвания“ (5, кн. 3/2020. ISSN 2534-8434. https://jesbg.com/) е посветен на етиката и ограниченията. Освен за пандемията като извор на анализи и текстове, има няколко статии за моралните проблеми, идващи от новите комуникационни технологии. Сред тях е статията ми: ЕТИЧЕСКОТО ОГРАНИЧЕНИЕ НА ДИГИТАЛНИЯ МИНИМАЛИЗЪМ ТHE ETHICAL LIMITATION OF DIGITAL MINIMALISM Abstract … Read more