Хубава книга (от философ) за лошите филми и защо ги харесваме

Хубава книга от философ за лошите филми и защо те ни харесват: Why It’s OK to Love Bad Movies. By Matthew Strohl, 2022. ISBN 9780367407650. Routledge.             Most people are too busy to keep up with all the good movies they’d like to see, so why should anyone spend their precious time watching the bad … Read more

„Кроскултурна бизнес етика“ в Португалия преди десет години

През 2012 г. бях един месец гост-професор в Техническия университет на Лисабон, в the School of Social Sciences and Humanities. Лекционният ми курс по „Крос-културна бизнес етика“ беше пред студенти-магистри, които учеха Международен мениджмънт на човешките ресурси. Ето няколко останали ми ярки впечатления за културната специфика на академичните нрави. Занятията на студентите в Лисабон бяха … Read more

МОРАЛНО ВЪОБРАЖЕНИЕ И ЕТИЧЕСКА КОМПЕТЕНТНОСТ МОЖЕ ДА СЕ РАЗВИВАТ И В УНИВЕРСИТЕТА

Да, така е! В това заглавие се съдържа основен фокус и главно послание на книгата ми, рецензирана внимателно и критично от проф. д.с.н. Цветан Давидков от Стопански факултет на Софийски университет. Оценявам, че текстът е публикуван на „най-правилното“ място – в списание „Стратегии на образователната и научна политика“ (Книжка 6, 2021). Може да е полезна насока … Read more

Ethics of care and caring organization: from moral philosophy to organizational studies

Ethics of care can be considered a component of organizational wellbeing. This idea was the main one I substantiated in my presentation „Ethics of care and caring organization: from moral philosophy to organizational studies” during the international workshop organized in the Technical University of Sofia “Intangibles, Human Capital and Work Well-being (ICWWB) in Times of … Read more

Code of ethics and ethical culture in the organization

Code of ethics and ethical culture in the organization „Development of Responsible Business Practices, Employment Policies and Ethical Conduct: Survey“ (Sofia, Bulgarian Business Leaders Forum, 2000. ISBN 954-90395-2-8) is one of the first manuals for writing a corporate code of ethics in Bulgaria. It was a challenge and a pleasure to work in a team … Read more

Опакованата от Кристо и Жан-Клод Триумфална арка. Париж си струва да се види само заради това.

Да преживееш вълнението от уникалното им произведение. Да видиш как между изгрева и залеза се редуват десетки многоцветни платна. И хилядите, обикалящи и спиращи в захлас, пред бляскавата Триумфална арка. Да докоснеш уникалната „жива“ материя – трицветна и двупластова, 25 000 кв. метра, надиплена и сякаш говореща. Както и още 3 км червена връв (верига), … Read more

„Приложните етики“ в летните жеги

“Приложните етики…” като съдържание и със сигурност – като художествено оформление на корицата! – получиха одобрения, многобройни за горещия отпускарски месец след публикуването на 1 юли. Тандемът автор и художник, стар и млад, сериозно и закачливо, поучително и веселко, баба и внучка е вдъхновяващ.

l welcome July Morning festival appropriately – my new book is published

I welcome July Morning festival appropriately: my new book is published and I receive the copies today. It is small, but full of experience and new information on applied ethics in universities around the world.

Not easy in a conservative system such as education and university as the Technical University – Sofia to develop new courses in humanities. But it is not impossible! It’s a challenge to use the common cliché.

APPLIED ETHICS IN HIGHER EDUCATION

Lessons and Perspectives of 30 Years Teaching Experience in Bulgaria

The book summarizes the experience of introducing and teaching applied ethics in Bulgarian universities over the last three decades. The transformations, achievements and problems in the development of applied ethics are considered. The basis for sharing the experience is mainly what was done at the Technical University – Sofia. Precise details about the history and stages in the process of academic validation of ethical courses in Bulgarian University are proposed. The difficulties in establishing the applied ethical disciplines are analyzed. Emphasis is placed on some of them in detail, i.e. Administrative Ethics and Professional Ethics for Engineers, and Cross-cultural Business Ethics. The same is done with others, such as Management Ethics, Bioethics, and Business Ethics which are more widely known to the ethical community through other publications.

А critical reflection and ethical analysis of the new code of conduct for civil servants adopted in April 2020 is proposed in this book. The author defends applied ethics as an appropriate choice in a pragmatic and digital environment to maintain the general culture of students. It is a good decision for them still on the student bench to perceive ethics of the future profession as an essential component of it. The book provides new information and shares a unique experience – personal and institutional – of how it is possible to achieve this creatively. Finally, specific ideas for the development of applied ethics are proposed, including the introduction of a new course in Academic Ethics (Ethics of Science or Ethics of Scientific Publishing).