„Приложните етики“ в летните жеги

“Приложните етики…” като съдържание и със сигурност – като художествено оформление на корицата! – получиха одобрения, многобройни за горещия отпускарски месец след публикуването на 1 юли. Тандемът автор и художник, стар и млад, сериозно и закачливо, поучително и веселко, баба и внучка е вдъхновяващ.

l welcome July Morning festival appropriately – my new book is published

I welcome July Morning festival appropriately: my new book is published and I receive the copies today. It is small, but full of experience and new information on applied ethics in universities around the world.

Not easy in a conservative system such as education and university as the Technical University – Sofia to develop new courses in humanities. But it is not impossible! It’s a challenge to use the common cliché.

APPLIED ETHICS IN HIGHER EDUCATION

Lessons and Perspectives of 30 Years Teaching Experience in Bulgaria

The book summarizes the experience of introducing and teaching applied ethics in Bulgarian universities over the last three decades. The transformations, achievements and problems in the development of applied ethics are considered. The basis for sharing the experience is mainly what was done at the Technical University – Sofia. Precise details about the history and stages in the process of academic validation of ethical courses in Bulgarian University are proposed. The difficulties in establishing the applied ethical disciplines are analyzed. Emphasis is placed on some of them in detail, i.e. Administrative Ethics and Professional Ethics for Engineers, and Cross-cultural Business Ethics. The same is done with others, such as Management Ethics, Bioethics, and Business Ethics which are more widely known to the ethical community through other publications.

А critical reflection and ethical analysis of the new code of conduct for civil servants adopted in April 2020 is proposed in this book. The author defends applied ethics as an appropriate choice in a pragmatic and digital environment to maintain the general culture of students. It is a good decision for them still on the student bench to perceive ethics of the future profession as an essential component of it. The book provides new information and shares a unique experience – personal and institutional – of how it is possible to achieve this creatively. Finally, specific ideas for the development of applied ethics are proposed, including the introduction of a new course in Academic Ethics (Ethics of Science or Ethics of Scientific Publishing).

When the conferences were live 5

Тhe University of Tartu in Estonia hosted Consumer Education seminar under the CiCe project fifteen years ago.CiCe is Socrates project “Children’s Identity and Citizenship in Europe ́s Thematic Network” coordinated by London Metropolitan University. I was national coordinator of the project in the years 2003-2005.

Here we are with my wonderful colleagues Christine from Paris, Maria from Barcelona and Edgar from Tartu. I was in charge of the Consumer ethics module in this project. We did a good job. We also learned about cultural differences, as well as how to overcome them in the course of real teamwork.

The University of Tartu really impresses with its Western academic intimacy and research atmosphere.

When the conferences were live 4

My first participation in the World Congress of Bioethics was in Jerusalem, January, 2015. This forum gives a lot to anyone who is involved in applied ethics. The papers, presentations, and discussions in the sections Ethical Education, Bioethics General, and Cross-Cultural Bioethics are particularly stimulating for me. Unfortunately, the covid pandemic twice delayed the next … Read more

Михаил Булгаков за България

На 18 септември 1923г. Михаил Булгаков

пише в Дневника си:

„…Затова пък стават междуособици в България. За мен няма никакво съмнение, че тези второстепенни славянски държави, точно толкова диви, колкото и Русия, са вeликолепна почва за комунизъм.“

(сп. Култура, май 2021, с.15). 

И нямало „истини“ в социалното познание, питам след стотина години?! По-скоро няма (достъчно) честни и гениални умове.                                                                                                                                 снимка: Wikipedia

Приложната етика: специфика и възможности за преподаване

Тази моя статия не е нова. Връщам се към темата в заглавието й в друг контекст, припомняйки си думи на Н. Чомски от 2000 г.:  “Ако някой днес преподава онова, което е преподавал преди десет години, или предметът му е мъртъв или самият той е умрял”. Виж статията в: https://philosophybulgarianassociation.wordpress.com/2015/12/08/ ПРИЛОЖНАТА ЕТИКА: СПЕЦИФИКА И ВЪЗМОЖНОСТИ … Read more

„Отговорност“. Бърнард Гантър (нещо за припомняне, полузабравено):

Отговорност Играта, която играем, Се нарича преструване И ние се преструваме, Че не се Преструваме Избираме Да забравим Кои сме И тогава забравяме Че сме Забравили Кои сме всъщност? Центърът Който наблюдава И режисира Представлението И може да вземе Решение Как Да се развива Действието Съзнанието за Собственото АЗ Онова мощно Любящо, перфектно Отражение На … Read more

„Дойде ли времето на лингвистичния абсолютизъм?“ е моя статия в любимия вестник, вече изчезнал, „Култура“. Но проблемите, за които писах, не са…

в. КУЛТУРА, брой 24, 2017г. През XVII век Нютон пише „Математически начала на натурфилософията” на латински, докладите на Айнщайн са на немски език, работата на Мария Кюри е публикувана на френски. Днес повечето научни изследвания по света се публикуват на един език – английски. В някои неанглоезични страни, като Германия, Франция и Испания, академичните книги на английски преобладават над … Read more