Административна етика е нужна – разбираме го, когато сме потърпевши

Преди 10 години излезе тази книга. Това е снимка на един от последните екземпляри. Години наред беше учебник по Административна етика за студенти по публична администрация – специалност, която беше онеправдана през последните години. А имаме потребност от модерни специалисти в нея…

„Етика в публичните услуги”

Резюме на издателството

Tази книга е първият учебник по административна етика на български език за студенти от бакалавърски и магистърски програми по Публична администрация. Тя предлага нови понятия, идеи и обсъждане на случаи за професионалната етика на административния служител. Дава се съвременна трактовка на професията в контекста на новия публичен мениджмънт. Въпросите на деловата етика са анализирани през призмата на индивида и организацията, персоналната и колегиалната етика. Разглеждат се особености, проблеми и конфликти и начини за разрешаването им в организации с бюрократична структура. Специално внимание е отделено на съвременни етични стандарти, на доверието, любезността и отношението към гражданина като към клиент. Материалът е структуриран така, че да развива етическата компетентност, социалните умения и диалогичен начин на мислене, необходими на съвременното управление. Книгата има 16 глави в общ обем от 180 страници. Особеност на учебника е, че в него им практически насочен материал /казуси, примери, тестове, нови данни с въпроси за индивидуално и групово обсъждане/. С тази прагматична насоченост книгата е интересна и за студенти по мениджмънт, стопанско управление, социални дейности, социология, педагогика и за всички, които искат да разберат психологическото, етическо или културологично измерение на работата си.

 „Ethics in Public Service“

Daniela Sotirova

This book is the first textbook on administrative ethics written in Bulgarian for students of bachelor and master degree in Public Administration. It contains new concepts, ideas and cases in the field of professional ethics for administrative officers. The author gives a contemporary interpretation of administrative profession in the context of new public management. Ethical issues in this profession are analyzed in the perspective of individuals and organizations, relations with colleagues, and аs a kind of personal ethics. Special attention is paid to problems, conflicts, and ways to address them in bureaucratic organizational structures. The essence of modern ethical standards, trust and confidential relationships are considered in the text. The main problem is how to build trust and respectful relationships with the citizen as a customer. The textbook is structured so as to develop ethical competence, social skills and dialogic way of thinking, which are required in the new public management. The book contains 16 chapters totaling 180 pages. Main advantage of the text is that it contains practical oriented materials /case studies, examples, tests, and questions for individual and group discussions/. The book has an explicit pragmatic orientation. It would be interesting also for students majoring in management, business management, social work, sociology, and for all studying psychological, managerial, cultural aspects of their professions.

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.